cicero Et

Efektivní tiskárna

nový produkt pro malé a střední tiskárny
Předáme vám naše know-how k efektivnímu řízení tiskárny. Připravíme vám informační systém včetne hodinových sazeb a controllingových nástroju a výstupních dokumentů pro použití a naučíme vás s ním pracovat. Tímto krokem dostane řízení tiskárny řád. Vy máte nad všemi procesy plnou kontrolu a díky automatizaci, kontrolním mechanismům a motivaci zaměstnanců ušetříte.

Za to vše platíte pouze nízký měsíční nájem za využití MIS, který zdaleka nedosahuje ušetřených prostředků.

To je férová nabídka!

Know-How

Know-How + MIS

Know-How

Analýza

Zmapujeme procesy v tiskárně a navrhneme funkční systém řízení pomocí MIS

Hodinové sazby

Stanovíme přesné hodinové sazby odpovídající nákladům, investicím, výrobní kapacite a podmínkám na trhu

Kontrolní procesy

Naučíme vás, jak pomocí nastavených hodnot a MIS kontrolovat klíčové procesy a zdravou ekonomiku ve vaší firmě

Nastavení MIS

Předáme vám funkční MIS, který vám pomuže efektivně řídit tiskárnu

Supervize

Pomužeme vám udržovat a rozvíjet nastavený systém, doškolujeme pracovníky a dohlížíme na správný chod

Efektivní tiskárna Cicero

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské námestí 51, 530 02 Pardubice

T +420 467 003 111 F +420 467 003 119